Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2013

kruszynkaa

November 01 2013

kruszynkaa
5947 5717
Mmm śniadanko. 
Reposted fromoversensitive oversensitive viapsychoza psychoza
Love
Reposted fromweheartit weheartit viawaniliowaa waniliowaa
kruszynkaa
4171 7050
Reposted fromsoSad soSad viawaniliowaa waniliowaa
kruszynkaa
2966 f22e
Reposted fromoliiiwkaa oliiiwkaa viawaniliowaa waniliowaa
kruszynkaa
5741 dd7b
Reposted fromcalifornia-love california-love vianotyou notyou
kruszynkaa
3548 42cb
Reposted fromwunderfuchs wunderfuchs viawaniliowaa waniliowaa
kruszynkaa
7066 ea82 500
moja obecna miłość i towarzysz na chłodne wieczory
Reposted fromcountingstaars countingstaars vianotyou notyou
kruszynkaa
3230 9f6e
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viamops mops
kruszynkaa
Reposted fromusefuldiy usefuldiy viamops mops
kruszynkaa
7719 802a
Reposted fromsosna sosna viaMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
kruszynkaa
20:28
Myśl co chcesz, dobrze wiesz co dla mnie znaczysz ;c
kruszynkaa
0405 2f44
kruszynkaa
1420 c2b1
kruszynkaa
Jestem głupia, beznadziejna, leniwa, aspołeczna, nieśmiała, nie mam przyjaciół, nie mam na kim polegać, boję się zaufać, boje się ludzi, znów użalam się nad sobą, mam ochotę jebnąć głową w ścianę, bo marnuję swoje życie znów spędzając nudny wieczór w jebanym nudnym domu, przed nudnym komputerem, nie mając nawet z kim pogadać... Bo nie mam z kim gdzieś wyjść i nie wiem nawet gdzie, ani po co.
kruszynkaa
Reposted fromhdi hdi viaMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue
kruszynkaa
4880 79be
so sweet
kruszynkaa
4040 6da1
Można i tak.
kruszynkaa
kruszynkaa
4908 1a88 500
Teraz by było... Tak - lajk, Nie - udostępnij ;)
Reposted fromscorpix scorpix viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl